Người lao động Khánh Hòa cần cân nhắc nhận BHXH 1 lần

30/07/2021 12:41 |
14669

Ngày 30.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 6 tháng đầu năm, số người xin giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần là 13.060 trường hợp, tăng so với cùng kỳ năm trước là 6.571 trường hợp. Cơ quan bảo hiểm khuyến cáo việc người lao động nhận BHXH một lần sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người lao động về lâu dài.

Cơ quan bảo hiểm khuyến cáo việc người lao động nhận BHXH một lần sẽ ảnh hưởng cuộc sống về lâu dài.

Cơ quan bảo hiểm khuyến cáo việc người lao động nhận BHXH một lần sẽ ảnh hưởng cuộc sống về lâu dài.

Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc Quản lý điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa - cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tổng mức đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất là 22% mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của người lao động (NLĐ).

Trong đó, NLĐ đóng 8% và người sử dụng lao động (NSDLĐ) đóng 14%; tổng mức đóng vào quỹ BHXH hằng năm bằng 2,64 tháng lương. Nếu NLĐ hưởng BHXH một lần thì mức hưởng mỗi năm đóng BHXH chỉ bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014 và bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

“Như vậy, nếu lĩnh BHXH một lần, NLĐ sẽ mất khoảng 1,14 tháng lương đối với mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 và khoảng 0,64 tháng lương đối với mỗi năm đóng BHXH sau năm 2014. Bên cạnh đó, khi nhận BHXH một lần, NLĐ sẽ không còn cơ hội được hưởng lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng để đảm bảo cho cuộc sống khi về già” - ông Lê Hùng Chính thông tin.

Trong thời điểm hiện nay, dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, BHXH tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo trong trường hợp gặp những khó khăn trước mắt (do mất việc làm, giảm sút thu nhập), NLĐ hoàn toàn có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện (mọi người tham gia BHXH tự nguyện đều được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, với các mức hỗ trợ 10%-25%-30% theo mức đóng, tính trên chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn với 3 nhóm đối tượng khác nhau).

Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/nguoi-lao-dong-khanh-hoa-can-can-nhac-nhan-bhxh-1-lan-936343.ldo