Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 1/8

31/07/2021 13:03 |
490
 Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 1/8.
Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 1/8 trên website của EVNCPC cập nhật lúc 9h52 ngày 31/7. Ảnh: Khánh An/BNEWS

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 1/8 cập nhật mới nhất như sau:

Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 1/8. ảnh: PC Khánh Hòa
ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC010412 Trạm 412 - Diên Thọ 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410064 Trạm 64 - Diên Tân 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410066 Trạm 66 - Diên Tân 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410199 Trạm 199 - Diên Thọ 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410200 Trạm 200 - Diên Thọ 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410203 Trạm 203 - Diên Thọ 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410250 Trạm 250 - Diên Tân 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410405 Trạm 405 - Diên Tân 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC430065 Trạm 65 - Diên Tân 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC430071 Trạm 71 - Diên Tân 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC430404 Trạm 404 - Diên Tân 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC53071B Trạm 71B - Diên Tân 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430033 Trạm 33 - CTCP Nước Khoáng Khánh Hòa 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430395 Trạm 395 - Trại CN Gà Nguyễn Em 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430415 Trạm 415 - Bộ CHQS Tỉnh KH 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430450 Trạm 450 - CN CTCP Phú Tài 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430459 Trạm 459 - Cty TNHH Bách Việt 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430478 Trạm 478 - Trại CN Heo Trần Văn Sáu 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430484 Trạm 484 - Cty TNHH MTV Hoa Biển Khánh Hòa 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430488 Trạm 488 - CTCP Nước Khoáng Khánh Hòa 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED430498 Trạm 498 - CN CTCP Phú Tài - Nhà máy CB đá Granite tại KH 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530031 Trạm 31 - Tiểu đoàn 460 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530394 Trạm 394 - Cty TNHH Bách Việt 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530452 Trạm 452 - Cty TNHH SX-TM Sơn Phát 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530464 Trạm 464 - Cty TNHH Tâm Việt 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530594 Trạm 594 - Cty TNHH TMDV T & T Diên Tân 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530595 Trạm 595 - Cty TNHH Foly Groups 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530615 Trạm 615 - Cty TNHH TM Hải Yến 05:30 ngày 01/08/2021 07:30 ngày 01/08/2021 Lắp xà, đấu nối NR TBA mới tại cột 471TC.F6B_3/55 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC418015 PĐ Ninh An 01 06:00 ngày 01/08/2021 07:00 ngày 01/08/2021 Tháo lèo vị trí 475NTH_202 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC418015 PĐ Ninh An 01 06:00 ngày 01/08/2021 11:30 ngày 01/08/2021 Xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố đường dây XT 475NTH từ 475NTH_145 đến VT 475NTH_243 Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418016 PĐ Ninh An 02 06:00 ngày 01/08/2021 07:00 ngày 01/08/2021 Tháo lèo vị trí 475NTH_202 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC418016 PĐ Ninh An 02 06:00 ngày 01/08/2021 11:30 ngày 01/08/2021 Xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố đường dây XT 475NTH từ 475NTH_145 đến VT 475NTH_243 Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418017 PĐ Ninh An 12 06:00 ngày 01/08/2021 07:00 ngày 01/08/2021 Tháo lèo vị trí 475NTH_202 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC418017 PĐ Ninh An 12 06:00 ngày 01/08/2021 11:30 ngày 01/08/2021 Xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố đường dây XT 475NTH từ 475NTH_145 đến VT 475NTH_243 Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418018 PĐ Ninh An 13 06:00 ngày 01/08/2021 07:00 ngày 01/08/2021 Tháo lèo vị trí 475NTH_202 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC418023 PĐ Ninh An 15 06:00 ngày 01/08/2021 11:30 ngày 01/08/2021 Xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố đường dây XT 475NTH từ 475NTH_145 đến VT 475NTH_243 Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418025 PĐ Ninh An 20 06:00 ngày 01/08/2021 07:00 ngày 01/08/2021 Tháo lèo vị trí 475NTH_202 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC418025 PĐ Ninh An 20 06:00 ngày 01/08/2021 11:30 ngày 01/08/2021 Xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố đường dây XT 475NTH từ 475NTH_145 đến VT 475NTH_243 Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418026 PĐ Ninh An 17 06:00 ngày 01/08/2021 07:00 ngày 01/08/2021 Tháo lèo vị trí 475NTH_202 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC418026 PĐ Ninh An 17 06:00 ngày 01/08/2021 11:30 ngày 01/08/2021 Xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố đường dây XT 475NTH từ 475NTH_145 đến VT 475NTH_243 Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418036 PĐ Ninh An 07 ( Ninh Sơn ) 06:00 ngày 01/08/2021 11:30 ngày 01/08/2021 Xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố đường dây XT 475NTH từ 475NTH_145 đến VT 475NTH_243 Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418037 PĐ Ninh An 27 ( Ninh Sơn ) 06:00 ngày 01/08/2021 11:30 ngày 01/08/2021 Xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố đường dây XT 475NTH từ 475NTH_145 đến VT 475NTH_243 Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418037 PĐ Ninh An 27 ( Ninh Sơn ) 06:00 ngày 01/08/2021 14:00 ngày 01/08/2021 Kiểm tra, buộc lại cổ sứ, siết lại ty sứ đỡ nhánh rẽ 475NTH_256 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC418038 PĐ Ninh An 28 ( Ninh Sơn ) 06:00 ngày 01/08/2021 11:30 ngày 01/08/2021 Xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố đường dây XT 475NTH từ 475NTH_145 đến VT 475NTH_243 Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418038 PĐ Ninh An 28 ( Ninh Sơn ) 06:00 ngày 01/08/2021 14:00 ngày 01/08/2021 Kiểm tra, buộc lại cổ sứ, siết lại ty sứ đỡ nhánh rẽ 475NTH_256 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53M115 Cty TNHH CB Solar Energy 06:00 ngày 01/08/2021 14:00 ngày 01/08/2021 Kiểm tra, buộc lại cổ sứ, siết lại ty sứ đỡ nhánh rẽ 475NTH_256 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53M116 Cty TNHH CB Renewable Resource 06:00 ngày 01/08/2021 11:30 ngày 01/08/2021 Xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố đường dây XT 475NTH từ 475NTH_145 đến VT 475NTH_243 Hoãn
ĐL Ninh Hòa DD53M116 Cty TNHH CB Renewable Resource 06:00 ngày 01/08/2021 14:00 ngày 01/08/2021 Kiểm tra, buộc lại cổ sứ, siết lại ty sứ đỡ nhánh rẽ 475NTH_256 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53M104 Trạm tự dùng 110KV 06:00 ngày 01/08/2021 07:00 ngày 01/08/2021 Tháo lèo vị trí 475NTH_202 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53M104 Trạm tự dùng 110KV 06:00 ngày 01/08/2021 11:30 ngày 01/08/2021 Xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố đường dây XT 475NTH từ 475NTH_145 đến VT 475NTH_243 Hoãn

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Nguồn: https://bnews.vn/lich-tam-ngung-cap-dien-khanh-hoa-nha-trang-ngay-mai-1-8/205284.html