VIDEO Nha Trang: Xuất hiện nhiều hành vi chống đối, tấn công cán bộ phòng

02/09/2021 12:53 |
2265

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/video/202108/video-xuat-hien-nhieu-hanh-vi-chong-doi-tan-cong-can-bo-phong-dich-8227121/