Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 13-10)

13/10/2021 17:22 |
619
Chiều 13-10, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/infographic/202110/thong-bao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-tu-12-gio-den-17-gio-ngay-13-10-8231790/