Khánh Hòa được xem xét trao 6 cơ chế đặc thù để phát triển

20/03/2022 12:40 |
694

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ là địa phương thứ 9 trong số 63 tỉnh, thành sẽ được xem xét trao 6 cơ chế đặc thù.

Vịnh Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Tấn An.

Cụ thể, cơ chế thứ nhất, về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, hằng năm ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh không quá 70% số tăng thu, so với dự toán của Thủ tướng giao. Đồng thời, số ngân sách bổ sung này không vượt quá tổng tăng thu ngân sách Trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước; ngân sách Trung ương không hụt thu.

Chính vì vậy, Khánh Hòa được vay thông qua phát hành trái phiếu của chính quyền địa phương; vay từ các tổ chức trong nước; từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ cho tỉnh vay lại, với tổng mức dư nợ không vượt quá 60% số thu ngân sách của tỉnh được hưởng.

Cơ chế 2, về quản lý quy hoạch, trên cơ sở đồ án được Thủ tướng phê duyệt, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, đô thị.

Cơ chế thứ 3, về quản lý đất đai, HĐND tỉnh Khánh Hòa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1.000 ha, theo ủy quyền của Thủ tướng.

Cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể, được tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; quyết định mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm đầu tư, chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng.

Ngoài những chính sách ưu đãi thu hút nhà đầu tư chiến lược, cơ chế thứ 5 của tỉnh này áp dụng cho khách du lịch là người nước ngoài được mua hàng miễn thuế tại khu phi thuế quan, bằng hai lần định mức miễn thuế nhập khẩu với hành lý của người nhập cảnh. Một người được mua một lần trong ngày và không quá bốn lần trong 30 ngày liên tục.

Bên cạnh đó, địa phương này phải có trách nhiệm bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tương ứng, ở vị trí phù hợp tại khu kinh tế Vân Phong.

Riêng người nước ngoài nhập cảnh vào Bắc Vân Phong được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 60 ngày, nếu hộ chiếu còn thời hạn sử dụng 90 ngày. Trường hợp có nhu cầu đến nơi khác ngoài Bắc Vân Phong phải được cơ quan kiểm soát nhập cảnh cấp thị thực theo quy định.

Cơ chế cuối cùng, UBND tỉnh Khánh Hòa được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trong khu vực ngoài 6 hải lý và khu vực nằm đồng thời trong và ngoài 6 hải lý.

Tại đây, doanh nghiệp, người nuôi trồng thủy sản được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn tiền sử dụng biển, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và một số vấn đề khác liên quan.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa là cần thiết, nhằm thể chế hóa các quan điểm, định hướng phát triển nêu trong Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, khắc phục những hạn chế, yếu kém và tạo cơ chế đột phá để huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần đạt được các mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đề ra.

Mục tiêu của việc xây dựng Nghị quyết nhằm tạo công cụ pháp lý hữu hiệu để phát huy mọi tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 như mục tiêu Bộ Chính trị đã đặt ra.

Dự thảo gồm 10 điều, quy định 5 nhóm chính sách lớn về cơ chế chính sách để phát triển tỉnh gồm: Tài chính, ngân sách nhà nước; Quy hoạch, quản lý đất đai; Phát triển khu kinh tế Vân Phong; Phát triển kinh tế biển; Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tấn An

 

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/khanh-hoa-duoc-xem-xet-trao-6-co-che-dac-thu-de-phat-trien-20180504224266359.htm