Khánh Hoà: Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

21/06/2022 21:24 |
155
Sau hơn 2 tháng Nghị quyết 08//2022/QĐ-TTg có hiệu lực, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ thuê nhà cho công nhân. Mặc dù chậm nhưng việc triển khai đang được các ngành, huyện thị đẩy nhanh tiến độ.