Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dự kiến lập 9 khu TĐC

18/08/2022 21:00 |
163

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dự kiến lập 9 khu TĐC

Ngày 17/8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có cuộc họp với Ban QLDA 7 và các đơn vị liên quan về viêc triển khai cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Theo báo cáo, Ban QLDA 7 đã hoàn thành bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương (83,35km). Các địa phương đang tiếp tục đo đạc, thành lập các mảng trích đo địa chính, vận động người dân phối hợp kiểm đếm khối lượng tài sản bị ảnh hưởng do thu hồi đất, xác nhận nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất…

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dự kiến lập 9 khu TĐC 1

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang có điểm đầu tại Km 285+000, điểm nút giao phía Nam hầm Cổ Mã (xã Vạn Thọ, Vạn Ninh)

Về các khu tái định cư (TĐC), huyện Vạn Ninh đã có tờ trình gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 3 khu TĐC, gồm: Ninh Mã (xã Vạn Thọ), đường 2/9 (xã Vạn Phước) và Ruộng Vong - Trắc Tre (xã Vạn Phú).

UBND thị xã Ninh Hòa đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Khu tái định cư thôn Phước Lâm (xã Ninh Xuân), Hà Thanh 2 (phường Ninh Đa) và Khu tái định cư Ngọc Sơn (xã Ninh An).

Huyện Diên Khánh đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình đối với 2 khu TĐC ở xã Diên Đồng và xã Diên Thọ. UBND huyện Khánh Vĩnh đã trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng khu TĐC Khánh Bình…

Theo kế hoạch tiến độ các huyện, thị xã đăng ký, bàn giao mặt bằng đợt 1 của dự án với tổng chiều dài khoảng 57,8 km; trong đó: huyện Vạn Ninh bàn giao đợt 1 (22 km) hoàn thành ngày 15/11/2022; thị xã Ninh Hòa bàn giao đợt 1 (20km) hoàn thành ngày 22/11/2022; huyện Khánh Vĩnh bàn giao đợt 1 (6 km) hoàn thành ngày 15/11/2022; huyện Diên Khánh bàn giao đợt 1 (9,8 km) từ ngày 10/11/2022 - 20/11/2022.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dự kiến lập 9 khu TĐC 2

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng chiều dài dự án khoảng 83,35 km, đi qua 4 huyện, thị xã của tỉnh Khánh Hòa

Để dự án được khởi công đáp ứng tiến độ theo kế hoạch, Ban QLDA 7 cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư; xem xét hỗ trợ, chỉ đạo Sở XD công bố giá VLXD đến chân công trình và thống nhất phương pháp tính giá vật liệu đất đắp khai thác tại mỏ dự kiến giao cho Nhà thầu khai thác phục vụ Dự án.

Tại cuộc hợp, PCT UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các huyện, thị có cao tốc đi qua khẩn trương xác minh, xác nhận nguồn gốc đất và thu thập hồ sơ; đẩy nhanh tiến độ đo đạc, thẩm định hồ sơ các trường hợp bị ảnh hưởng tại dự án.

Về xây dựng các khu tái định cư (TĐC), các địa phương phải tính toán, dự phòng không quá 30% và phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất. Chậm nhất đến ngày 10/9, các địa phương phải xây dựng phương án giá bồi thường, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định để trình hội đồng thẩm định giá của tỉnh.

Ban QLDA 7 phối hợp với các địa phương xác định thứ tự ưu tiên giải phóng mặt bằng. Các sở: Công thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng hỗ trợ các địa phương di dời hạ tầng kỹ thuật. Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định kế hoạch sử dụng đất của các địa phương…

Nguồn:https://www.baogiaothong.vn/cao-toc-van-phong-nha-trang-du-kien-lap-9-khu-tdc-d562981.html?fbclid=IwAR09uDluzueAVNbyVBjnRJPkIztN5EdWhxGUH29GBiJqlfzeyeNqC5xul2k